Freshman Goalkeeper Delmy Perez Passes the Ball to Her Teammate.

Freshman Goalkeeper Delmy Perez Passes the Ball to Her Teammate.